WORKSHOPS en LEZINGEN

We geven workshops en lezingen over psychologie in de praktijk. Voor mensen die lichte tot matige psychische klachten (hebben) ervaren, voor hun naasten, en voor professionals, die bij hen betrokken zijn. Over wat mensen zelf kunnen doen en hoe je iemand, die kampt met zulke klachten, kunt bijstaan. Voor een breed publiek bij bibliotheken en bijvoorbeeld boekhandels, en specifiek voor organisaties en bedrijven op de werkvloer. 

Hier vind je de bouwblokken voor een bijeenkomst op maat en ons aanbod van lezingen en workshops.

Bouwblokken van onze maatwerk lezingen en workshops zijn:

  • de doelgroep(en): mensen, die zelf zijn vastgelopen met mentale klachten, zoals angst en paniek, burn-out, depressie of problemen met traumaverwerking
    hun naasten, zoals partners, gezins- en familieleden, vrienden, collega's op het werk of vrijwilligers
    bepaalde professionals, zoals hulpverleners uit zorg en welzijn, onder wie (para)medici, maatschappelijk werkers, leefstijlcoaches, en professionals op het gebied van arbeid, zoals werkgevers, HRM-adviseurs en leidinggevenden, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en re-integratiecoaches

  • het hele traject of bepaalde etappes daaruit: bergaf, dal, bergop en/of vlakte
  • algemeen of een specifiek thema, zoals herstel- en preventiewerk, werk en re-integratie, of de psycholoog en psychotherapie

Een workshop duurt een dagdeel en kent veel interactie en afwisseling. Een lezing is korter, maar biedt net zo goed gelegenheid voor vragen en interactie. Uitleg van psychologie, sprekende voorbeelden uit de praktijk en humor zijn vaste ingrediënten. De inhoud, vorm en duur stemmen we met de organisator af op de deelnemers en hun belangstelling, en de context waarin de bijeenkomst plaatsvindt. Het basistarief voor een lezing is € 400 en voor een workshop € 1.200 exclusief btw. Voor boekhandels hebben we een combideal van een lezing met tien boeken BREINDROP.

Goed om te weten In onze bijeenkomsten gaan we niet in op specifieke psychische klachten of de behandeling daarvan. De nadruk ligt op het proces dat mensen doormaken en wie en wat daarbij kunnen helpen.

 

Interactieve lezing BREINDROP

In deze lezing leggen we je in vogelvlucht uit hoe zo'n traject van mentaal vastlopen, hulp en herstel eruit kan zien, en de mensen die daarbij betrokken zijn. En we gaan met elkaar in gesprek over het verschil in perspectief van mensen die zelf mentale problemen (hebben) ervaren en dat van hun naasten. Dat doen we aan de hand van een thema uit het boek BREINDROP. Je krijgt een kijkje in het werk van Steven als psycholoog en we staan stil bij de factor tijd in het hele traject.

Deze bijeenkomst is geschikt voor een breed publiek en nodigt mensen uit om na te denken en te praten over mentaal welzijn. De lezing duurt twee uur en geven Steven en Ruby samen op locatie bij organisaties, die op een heel toegankelijke wijze aandacht willen geven aan geestelijk gezondheid.

In een open sfeer onstaat een boeiend gesprek, waarin mensen hun eigen verhalen en vragen delen. Na afloop krijgen we reacties, waaronder deze:

'Fijne interactie, lekker afwisselend en laagdrempelig om dit onderwerp bespreekbaar te maken.' | 'Gewoon samen veilig in gesprek. Jullie beloven geen wonderen maar brengen wel hoop door de nuchtere en professionele manier waarop je de de reis doorneemt.' | 'Knap hoe het gecombineerde verhaal van een hulpvrager en een hulpverlener over de moeilijke weg van de bergbeklimmer vanuit verschillende perspectieven werd belicht. Luchtig, interactief en enorm leerzaam. Het geeft veel goede handvatten.' | 'Mooie avond was dit! Ik heb bewondering voor hoe Ruby over haar bergtocht kan vertellen. Ik denk dat mensen er veel aan kunnen hebben.'

 

Workshop BREINDROP voor vrijwilligers

In je werk als vrijwilliger kun je mensen treffen die mentaal zijn vastgelopen, bijvoorbeeld als maatje van iemand die eenzaam is of als budgetcoach van een gezin met financiële problemen. In deze interactieve lezing denken vrijwilligers na en praten met elkaar over wat mensen, die mentaal zijn vastgelopen, ervaren en over hoe zij als vrijwilliger en als medemens hen kunnen bijstaan. We gaan in op de relatie tussen het vrijwilligerswerk en mensen met mentale klachten, en vertellen over het traject dat mensen doormaken als ze mentaal vastlopen, hulp zoeken en werken aan hun herstel. Vervolgens gaan de deelnemers aan de slag met het herkennen van signalen van mentale klachten en hoe je dit onderwerp bespreekbaar kunt maken. En hoe en wat je kunt betekenen voor iemand in zo'n situatie, in het algemeen en specifiek als vrijwilliger: wat kun je zijn, doen en beter laten? Over rolbewust zijn en je eigen grenzen bewaken.

Na afloop hebben deelnemers meer begrip voor mensen met zulke klachten en weten zij beter hoe zij hen kunnen steunen. De lezing duurt twee uur met na afloop gelegenheid om na te praten. Voor een goede interactie is een bijeenkomst met 10 tot 35 deelnemers ideaal. Steven en Ruby geven de lezing met z'n tweeën op locatie bij organisaties, die hun vrijwilligers met praktische kennis over mentaal welzijn willen ondersteunen in hun werk.

Workshop BREINDROP op het werk

In deze workshop nemen we mensen op het werk mee in het traject dat je doormaakt als je mentaal vastloopt, hulp zoekt en werkt aan je herstel. Deelnemers gaan vervolgens aan de slag met vragen over psychologische veiligheid, en over preventie en herstel van mentale klachten op het werk. Vragen zoals: Wat is een psychologisch veilige werkomgeving? Hoe kun je mentale klachten herkennen bij jezelf en bij een ander? Hoe kun je dit bespreekbaar maken op het werk om erger te voorkomen? Wat kan werk betekenen in het herstel van iemand die is vastgelopen? Hoe ziet re-integratie in het werk eruit vanuit zijn of haar perspectief? Wat zijn succesfactoren voor dit proces en hoe kunnen collega's daaraan bijdragen?

Tijdens de bijeenkomst is er volop ruimte voor vragen aan Steven als psycholoog en Ruby als ervaringsdeskundige in werk en re-integratie. Na afloop hebben deelnemers praktische kennis en meer begrip voor mensen die mentale problemen (hebben) ervaren, op de werkvloer en daarbuiten. Het onderwerp mentale gezondheid is beter bespreekbaar binnen de organisatie en dat werkt positief.

De workshop stemmen we af op de deelnemers: medewerkers, leidinggevenden en/of HRM-ers, en op actuele thema's voor de organisatie. De bijeenkomst duurt vier uur. Voor een goede interactie is een bijeenkomst met 10 tot 25 deelnemers ideaal. Steven en Ruby geven de workshop samen op locatie bij organisaties, die op een heel praktische manier met mentale gezondheid aan de slag gaan of al actief zijn.