WORKSHOPS en presentaties

We geven workshops en presentaties over psychologie in de praktijk. Voor mensen die lichte tot matige psychische klachten (hebben) ervaren, voor hun naasten, en voor professionals, die bij hen betrokken zijn vanuit zorg en welzijn, en vanuit werk en re-integratie. Over wat mensen zelf kunnen doen en hoe je iemand, die kampt met zulke klachten, kunt bijstaan. Je kunt ons ook vragen voor een gastles of werkgroep in het onderwijs voor psychologie, zorg en welzijn en bijvoorbeeld HRM. Hetzelfde geldt voor een interactieve lezing in de bibliotheek, boekhandel of congres.

Hier vind je bouwblokken voor onze bijeenkomsten en informatie over onze presentatie BREINDROP en inschrijf- en incompany workshops.

Bouwblokken van onze maatwerk workshops en presentaties zijn:

  • de doelgroep(en): mensen, die zelf zijn vastgelopen met mentale klachten, zoals angst en paniek, burn-out, depressie of problemen met traumaverwerking
    hun naasten, zoals partners, gezins- en familieleden, vrienden, collega's op het werk of vrijwilligers
    bepaalde professionals, zoals hulpverleners uit zorg en welzijn, onder wie (para)medici, maatschappelijk werkers, leefstijlcoaches, en professionals op het gebied van arbeid, zoals werkgevers, HRM-adviseurs en leidinggevenden, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en re-integratiecoaches
  • het hele traject of bepaalde etappes daaruit: bergaf, dal, bergop en/of vlakte
  • algemeen of een specifiek thema, zoals herstel- en preventiewerk, werk als medicijn of de psycholoog en psychotherapie

Een workshop duurt een dagdeel en kent veel interactie en afwisseling. Een presentatie is korter, maar biedt net zo goed gelegenheid voor vragen. Uitleg van psychologie, sprekende voorbeelden uit de praktijk en humor zijn vaste ingrediënten. De inhoud, vorm en duur stemmen we met de organisator af op de deelnemers en hun belangstelling, en de context waarin de bijeenkomst plaatsvindt.

Goed om te weten In onze bijeenkomsten gaan we niet in op specifieke psychische klachten of de behandeling daarvan. De nadruk ligt op het proces dat mensen doormaken en wie en wat daarbij kunnen helpen.

Presentatie BREINDROP| op aanvraag

In deze presentatie leggen we je in vogelvlucht uit hoe zo'n traject van mentaal vastlopen, hulp en herstel eruit kan zien, en de mensen die daarbij betrokken zijn. En we gaan met elkaar in gesprek over het verschil in perspectief van mensen die zelf mentale problemen ervaren en dat van hun naasten. Dat doen we aan de hand van een thema uit het boek. Je krijgt een kijkje in het werk van Steven als psycholoog en we staan stil bij de factor tijd in het hele traject.

Deze bijeenkomst is geschikt voor een breed publiek en nodigt mensen uit om na te denken en te praten over mentaal welzijn. De presentatie duurt twee uur en geven Steven en Ruby samen op locatie, bijvoorbeeld in de bibliotheek of bij organisaties, die op een heel toegankelijke wijze aandacht willen geven aan geestelijk gezondheid.

Workshop BREINDROP, het reisverhaal | inschrijving

In deze workshop nemen we je mee in de tocht die je maakt als je mentaal vastloopt, hulp zoekt en werkt aan je herstel. Aan de hand van enkele thema's uit het boek verken je samen met de andere deelnemers wat zo'n tocht betekent voor mensen die zelf mentaal zijn vastgelopen en voor hun naasten. Rode draad is het verschil in perspectief tussen hen. Ook gaan we in op het werk van een psycholoog en andere betrokken professionals in het traject. Na afloop heb je meer kennis van het hele traject en meer begrip voor mensen met zulke klachten. Interessant en leerzaam voor iedereen, die meer wil weten over psychologie in de praktijk.

De workshop is op dinsdag 28 mei van 19.30 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in Terschuur. Deelname kost € 75 inclusief btw en inclusief het boek.

Workshop BREINDROP op het werk | incompany

In deze workshop nemen we mensen op het werk mee in het traject dat je doormaakt als je mentaal vastloopt, hulp zoekt en werkt aan je herstel. Deelnemers gaan vervolgens aan de slag met vragen over preventie en herstel van mentale klachten, zoals: Hoe kun je mentale klachten herkennen bij jezelf en bij een ander? Hoe kun je dit bespreekbaar maken op het werk om erger te voorkomen? Wat kan werk betekenen in het herstel van iemand die is vastgelopen? Hoe ziet re-integratie in het werk eruit vanuit zijn of haar perspectief? Wat zijn succesfactoren voor dit proces en hoe kunnen collega's daaraan bijdragen?

Tijdens de bijeenkomst is er volop ruimte voor vragen aan Steven als psycholoog en Ruby als ervaringsdeskundige in werk en re-integratie. Na afloop hebben deelnemers praktische kennis en meer begrip voor mensen die mentale problemen (hebben) ervaren, op de werkvloer en daarbuiten.

De workshop stemmen we af op de deelnemers: medewerkers, leidinggevenden en/of HRM-ers, en op actuele thema's voor de organisatie. De bijeenkomst duurt een dagdeel en geven Steven en Ruby samen op locatie. Het basistarief is € 1.200 voor een workshop tot en met twaalf deelnemers. Voor elke extra deelnemer geldt een tarief van € 60. Deze tarieven zijn exclusief btw en inclusief het boek BREINDROP voor elke deelnemer.